ניהול עסקי כולל מגוון של תחומי פעילות הכרוכים בניהול העסק החל מניהול תזרים מזומנים, ניהול עובדים, ניהול השיווק, ניהול הון חוזר, ניהול תמחיר והמחרה ועד וכולל ניהול תקציב. בכל עסק, לא משנה מהו גודלו, יש צורך לנהל תקציב נכון. התקציב הוא מעין הקו המנחה אשר מגדיר לנו את הדרך ומאפשר לנו לגלות באופן מיידי האם אנו סוטים מהמסלול המתוכנן.

התקציב מהווה כלי ניהול עסקי בעל חשיבות מכרעת להצלחתו של העסק. חשוב לזכור כי בניית תקציב היא הבסיס לניהול עסקי תקין. תקציב הוא כלי ניהולי חיוני לתכנון, לביצוע ולבקרה.

אי ניהול תקציב עשוי להוביל לאי השגת מטרות העסק, חריגה מהיקף האשראי של הארגון ובעיות בפירעון חובות הארגון, לצורך כך נדרש העסק להבין את יכולתו הכלכלית, לצורך כך יש לנתח את פעילותו הכלכלית של העסק והמעמסות המוטלות עליו. פעמים רבות בעלי עסקים מעמיסים על העסק מעבר ליכולתו עד שהעסק מגיע למצב של "חנק אשראי" לכן ניהול תקציב ראוי שיעשה באופן סימולטני יחד עם בחינת אפקטיביות של פעילות העסק.

כאשר לא מנוהלת בקרה תקציבית בעסק קיים קושי בגילוי מוקדם של בעיות וחריגות ובדרך כלל הפעם הראשונה שמגלים את הבעיה תהיה בדוח הרווח וההפסד השנתי שנערך לאחר שהסתיימה שנת הפעילות או כאשר העסק נקלע לבעיות בתזרים המזומנים.

חשוב לזכור כי לגבי סטיות מסוימות אנו נהיה מוגבלים ביכולתנו להגיב ולהשיג שינוי ולעיתים נצטרך להשלים עם העובדה כי לא נצליח לעמוד ביעדי התקציב. כך למשל עלול לקרות אם הירידה בהכנסות נובעת ממגמה שלילית בלתי צפויה במשק או בענף. אף על פי כן חשוב מאד שנדע על קיומה של הסטייה מוקדם ככל שניתן בכדי לנקוט בצעדים חיוניים. אם זיהינו פגיעה בהכנסות שנובעת מהשפעות מאקרו כלכליות יתכן שנרצה לשקול צעדי התייעלות וצמצום בסעיפים אחרים בעסק לרבות הקטנת מצבת כוח האדם או הפסקת פעילויות מסוימות בעסק.

ניהול עסקי יעיל הכולל ניהול בקרה תקציבית מאפשר לנו לבדוק האם אנו עומדים ביעדים שהצבנו, לשלוט בצורה טובה יותר בהוצאות, לשפר את הרווחיות של העסק ולקבל החלטות ניהוליות ועסקיות איכותיות יותר ובזמן אמת.

כדאי לדעת כי התועלת שבניהול תקציב בעסק עולה בהרבה על המאמץ הנדרש לבניית תקציב ולניהול בקרה תקציבית.

תהליך הכנה מסודר של תקציב הוא חלק מתהליך התכנון הכללי בארגון, שבאמצעותו יכולה הנהלת הארגון לבחון מחדש את הקצאת המשאבים שלו ביחס ליעדים ולתכנית העבודה, וכן לבחון חלופות להשגת היעדים בדרכים יעילות יותר. התקציב הארגוני צריך לשקף את הפעילויות השונות שמתרחשות בארגון ולהציג אותן בצורה כלכלית ברורה. שיוך נכון של ההכנסות וההוצאות לפעילויות השונות מבטיח שהתקציב יוכל לסייע להנהלת הארגון בתכנון ובקבלת החלטות.

השלב הראשון –
הכנת התקציב הוא תחזית הכנסות שמטרתה היא להעריך את היקפם והרכבם של המשאבים שיעמדו לרשות הארגון. אישור המסגרת התקציבית קובע את מידת הסיכון שהנהלת הארגון מוכנה לקחת.
השלב השני –
זהו שלב ניהול הבקרה התקציבית במהלכו אנו בוחנים את הביצועים של העסק בפועל ומשווים אותם לתכנון המקורי במטרה לזהות סטיות המחייבות תגובה. לקבלת פרטים על הכנת תקציב בעסק שלך השאירו פרטים או התקשרו היום ותאמו פגישה עם אחד היועצים המומחים שלנו ללא עלות וללא התחייבות!

צור איתנו קשר