המשרד  מספק שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים למגוון עסקים ומכל ענפי השוק, חברות פרטיות, עמותות ושותפויות.

עריכת דוחות כספיים לחברות -
השירות ניתן על ידי רואה חשבון מוסמך אשר מכיר את החברה ואת פעילותה ובהתאם יכול לערוך את דוחותיה הכספיים לפני הביקורת, עריכת הדוחות נעשית בהסתמך על הנהלת החשבונות של החברה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

ביקורת דוחות כספיים לחברות ומתן חוות דעת רואה חשבון מבקר -
הביקורת נעשית על ידי רואה חשבון מבקר בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל כנדרש בעת ביצוע ביקורת לחברות פרטיות. מטרת הביקורת הנה מתן אפשרות לרואה החשבון המבקר לספק חוות דעתו על הדוחות הכספיים, כלומר, לעדכן את המשתמשים בדוחות הכספיים כי אלו נערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. רו"ח מחויב על פי חוק לערוך את ביקורתו בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל, כאשר הדגש הינו על ביקורת מדגמית אך מתוכננת היטב, קרי –ביקורת הלוקחת בחשבון את הסיכונים והחשיפות לטעויות ו/או למצגים מטעים מהותית. החובה החוקית להגשת דוחות מבוקרים נובעת בעיקר מעצם קיומם של משתמשים בדוחות הכספיים, כגון בנקים, ספקים נותני אשראי, משקיעים, רשויות המס וכיוצ"ב, הנסמכים על חוות דעתו של רואה החשבון בבואם לקבל החלטה בקשר למתן אשראי לחברה, השקעה במניותיה, גביית המס בגין רווחיה וכדומה וזאת בנוסף לתועלת הישירה שמפיקים בעלי המניות בחברה מהפיקוח והבדיקות המדגמיות הנערכות על בעלי התפקידים – האורגנים של החברה, וכן על דרכי ההצגה של העסקאות, הנכסים וההתחייבויות והכל על מנת לאפשר בסיס השוואה רב שנתי ומקור מידע חשוב לבעלי המניות, שלא בהכרח עוסקים בניהול השוטף.

הכנת דוחות התאמה למס הכנסה -
דוח התאמה למס נגזר מדוח רווח והפסד, עליו מבוצעות התאמות שונות על מנת להגיע להכנסה החייבת במס, בין אם מדובר ברווח הון, אחוזי פחת שונים או הוצאות לא מוכרות. דוח ההתאמה למס מוגש למס הכנסה בגין שנת המס שחלפה.

שותפי המשרד בעלי ניסיון רב שנים בביקורת דוחות כספיים של חברות פרטיות וגופים נוספים, הביקורת במשרדנו נערכת במקצועיות ויעילות לטובת לקוחותינו.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ ושירות לעריכה וביקורת של דוחות כספיים, לקבלת פרטים נוספים צרו קשר ונשמח לתאם פגישה.

צור איתנו קשר